Het parkontwerp

Uit archeologische vondsten en geschiedschrijvingen is gebleken dat het gebied waarin Park Bredelaar ligt de mens altijd van voedsel heeft voorzien, vanaf de prehistorie tot nu. Voor de inrichting van het park is daarom het thema ‘Landbouw door de eeuwen heen’ gekozen, met de nadruk op het telen van vergeten groenten die symbool staan voor de archeologie in het gebied.

De inspiratie

Het boerenerf is inspiratiebron geweest voor de verschillende elementen in het park. De gebruikte materialen en elementen, zoals de stelconplaten, betonnen keerwanden, staalconstructies en robuuste houten balken komen op een gemiddeld boerenerf voor. De maat van een standaard stelconplaat (2 x 2 meter) is leidend geweest voor de afmetingen van de meeste elementen in het park.

Om de archeologie in de ondergrond extra te beschermen en om de ontwerpmogelijkheden te vergroten is het hele terrein twintig centimeter opgehoogd tot anderhalve meter hoogte in het midden. Hierdoor is een licht welvend terrein ontstaan dat doorsneden wordt door een hoofdpad van stelconplaten.

Het hoofdpad

Het stelcon hoofdpad verbindt de entree met het paviljoen, met halverwege een ‘picknickkleed’ van gras en een betonnen vuurplaats met houten banken. In de oude elzensingel aan de Breedlersestraat is de entree gemaakt. Deze bestaat uit een groot stalen landhek dat ook als fietsenstalling dient. Verder is hier plek voor de verkoopkar voor de verkoop van groenten en fruit.

De uitkijktoren

Het hoofdpad eindigt bij de uitkijktoren, een multifunctioneel bouwwerk met informatiepanelen, een kast voor opslag, een dak als uitkijkpunt en met een hefbaar houten hekwerk. Naar beneden sluit dit hekwerk het paviljoen af en omhoog dient het hek als valbescherming voor het uitkijkpunt.

Inspiratie voor het paviljoen komt ook van het thema ‘landbouw door de eeuwen heen’. Het bouwwerk is gebaseerd op een hooiberg of ‘spieker’. Spieker is de benaming voor een voorraadschuur op palen waar onder andere graan in opgeslagen werd. Spieker is een verbastering van het oude woord spicarium; spica is Latijn voor graan.

Het paviljoen is geschikt gemaakt voor de doelen van Park Bredelaar, het beleefbaar maken van de archeologie. Zo krijgt de oude functie van een spieker (opslag/bewaren/conserveren) een letterlijke nieuwe lading en link naar de archeologie. De archeologische onderlaag in het park wordt geconserveerd en de kennis opgeslagen en overgedragen.

De akkers en de boomgaard

In het park is gebruik gemaakt van twee grasmengsels: rietzwenk en veldbeemd met roodzwenk. Daarnaast is in de rand van het park bloemrijk gras gezaaid, waardoor deze aansluit op de bermen van de Breedlersestraat. Op de hogere delen van het park zijn akkers voor het telen van de vergeten groenten aangelegd. Aansluitend op de bestaande pruimenboomgaard op het erf van boerderij De Grote Bredelaar zijn pruimen-, peren- en appelbomen gepland.

Credits

Ontwerpteam Park Bredelaar: Janny Schokker en Marc Leeflang van Vandatsoortdingen | 5D en Jan Heersche van Hofstra | Heersche en voorheen DLG

Aanleg Park Bredelaar: v.d. Bijl & Heierman bv, Begeleiding en advies uitvoer: Rod’or Advies

Bouw paviljoen: SpoeltmanBouw | Technische uitwerking paviljoen en begeleiding: Vandatsoortdingen | 5D en Varix architectuur.

Met speciale dank aan: Marc Doppenberg, Coen van Dijk, Janet Holland, Wouter Vos, Esther Mietes, Barbara Speleers, Frits op de Haar, Vincent Hunink, Kristel Kleinhesselink, Frans van Tilburg, Marjan Raven-ten Oever en Jan van den Boom van Barenbrug en alle omwonenden.