Over park Bredelaar

Park Bredelaar is ongeveer één hectare groot en ligt aan de Breedlersestraat te midden van het weidse akkerland in Park Lingezegen. Park Bredelaar ligt op een stroomrug, een plek waarvan zeker is dat hij al lange tijd bij de mens in gebruik is. Op basis van vondsten uit onder andere de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen zijn er hoge archeologische verwachtingen en heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het perceel aangewezen als Archeologisch Rijksmonument. Hierdoor was de inrichting van het park aan strenge regels gebonden. Zo mocht bijvoorbeeld de ondergrond niet dieper dan 30 centimeter onder het huidige maaiveld geroerd worden. Met als doel de archeologie goed te beschermen, zodat in de toekomst het gebied met betere methoden en technieken onderzocht kan worden. 

De moestuin

Park Bredelaar is voor ongeveer de helft ingericht als moestuin met oer-Hollandse en vergeten groenten. Ook hebben we veel fruit, kruiden en (eetbare) bloemen. De groenten en het fruit verkopen we aan de weg via onze verkoopkar.  

Zijn de groenten biologisch?

Nee, we beschikken nog niet over het zogenaamde SKAL-certificaat, dus we mogen onze groenten niet het BIO-keurmerk geven. Wel werken we zoveel mogelijk volgens de richtlijnen. Zo gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest.  Niet op de groenten en het fruit maar ook niet in de rest van het park. Als voeding gebruiken we mest van de geitenboerderij die op 200 meter van het park ligt. Hierdoor hoeven we geen transport te organiseren wat ook weer milieubelastend is en werken we direct samen met de omgeving. Verder werken we zoveel mogelijk met de hand. Wel gebruiken een traktor en maaien doen we met een zitmaaier, maar onkruid wieden, zaaien, planten en oogsten doen we met de hand, zoals vroeger! 

Werken in Park Bredelaar

De moestuin wordt onderhouden door vrijwilligers en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking. Samen onderhouden we het park en telen en verwerken we groenten en fruit op een natuurlijke wijze. Niet alleen de groenten groeien in het park, ook de mensen.

Het belangrijkste product van het park is daarom geluk.

Philadelphia verzorgd de begeleiding van de mensen met een arbeidsbeperking. Naast werken in het park en de moestuin, kan ook worden gewerkt in de (hout)werkplaats, de smelterij, de boerderij of op de camping. Kortom er is altijd wat te doen. Ook als je geen groene vingers hebt.