Openingstijden Park Bredelaar

Park Bredelaar is elke dag geopend voor publiek. Vanaf ongeveer 9:00 uur wordt het hek open gezet. s’ Avonds wordt rond 18:00 uur het hek gesloten. In de lente- en zomermaanden zal het park langer open zijn, zolang het licht is. Vanaf het voorjaar tot aan het najaar wordt er door de weeks gewerkt in de tuinderij. In de weekenden is het in principe rustiger, maar kan het zijn dat het park alsnog gesloten is voor het publiek vanwege een feestje of een evenement.

Wil je zeker weten dat je er in kan, neem dan contact op met de beheerders.

 

 Feestje vieren op de Bredelaar?

Het is mogelijk om een feestje, een bruiloft of een bedrijfsuitje te vieren op de Bredelaar, dat kan in het park, de oude Bongerd of onder de kapschuur. Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met Jeroen Peters. 

Huisregels Park Bredelaar

Voor bezoekers en gebruikers van Park Bredelaar zijn er enkele huisregels.

 1. Het park is open als het hek open staat. Als het hek gesloten is, dan is het niet toegestaan om het park te betreden. Het kan zijn dat er machinale of gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd of het park gesloten is voor een besloten evenement.
 2. Het is niet toegestaan het park te betreden na zonsondergang.
 3. De groenten en fruit die worden gekweekt zijn eigendom van Stichting Park Bredelaar. Het is niet toegestaan om zonder toestemming te oogsten of te plukken. Bij misbruik of diefstal wordt aangifte gedaan.
 4. Honden zijn toegelaten in Park Bredelaar, mits zij aangelijnd en gehoorzaam zijn. De eigenaar/begeleider moet in het bezit zijn van een poepzakje en dient uitwerpselen zelf op te ruimen. Wij behouden ons het recht voor om honden te weigeren.
 5. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Wij proberen Park Bredelaar zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen dat u met ons meewerkt.
 6. Mocht er zich een ongeval dan wel calamiteit voordoen, dan dient u de aanwijzingen van onze medewerkers altijd op te volgen.
 7. Mocht u zelf een ongeval dan wel calamiteit waarnemen, waarschuw dan direct een van de aanwezige beheerders.
 8. Het is wel toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren en dranken in Park Bredelaar te nuttigen.
 9. Het gebruik van onder andere de waterpomp is geheel voor eigen risico. Stichting Park Bredelaar is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
 10. Ouders en begeleiders dan wel verantwoordelijke van een instelling zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken.
 11. Ouders en begeleiders, dan wel de betreffende instelling, zijn aansprakelijk voor de schade, die door de aan hen toevertrouwenden wordt veroorzaakt.
 12. Stichting Park Bredelaar is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Park Bredelaar medewerkers, of van personen wiens handelingen voor rekening en risico van Stichting Park Bredelaar komen.

Stichting Park Bredelaar (mei 2016)